Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev
 

 

25.3.2019 I Öppna i webbläsaren

 
 
 

Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev

 
 
 

 
 
 

Befolkningsregistercentralen överlämnade en utredning över medborgarnas alternativ för elektronisk identifiering till finansministeriet den 8 mars 2019

Befolkningsregistercentralens utredning lyfter fram nya förslag till lösningar för att förbättra den elektroniska identifieringens tillgänglighet och täckning

  Läs mer  
 
 
     
 
 

 

Nu är det möjligt att beställa elektroniska intyg genom självbetjäning i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

  Läs mer  
 
 
     
 
 

Certifieringstjänster

 
 
 

Förändringar angående reklamationsinstruktioner av organisationskort

Ifall det finns problem med organisationskorten gällande t.ex. bildkvalitet eller kortets chip, bör det reklameras.

  Läs mer  
 

 
 
     
 
 

Befolkningsuppgiftstjänster

 
 
 

 

Eevi och Eeli var de populäraste förnamnen år 2018

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Eevi och Eeli, som toppade namnligan. 304 flickebarn fick som första förnamn Eevi, medan 404 pojkar fick heta Eeli.

  Läs mer  
 
 
 

Förfarandet för att godkänna handlingar förenklas i EU-länderna

EU-förordningen om framläggande av vissa officiella handlingar trädde i kraft 16 februari 2019. Förordningen syftar till att förenkla de formella förfarandena för godkännande av handlingar.

  Läs mer  
 

Information om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar Befolkningsregistercentralens informationstjänster

När dataskyddsförordningen trädde i kraft ålades de personuppgiftsansvariga att bedöma och dokumentera sin verksamhet i ljuset av den nya dataskyddslagstiftningen.

  Läs mer  
 
 
 

Bekanta dig med Statistikcentralens tjänst byggnadsklassificeraren

I december i fjol publicerade Statistikcentralen byggnadsklassificeringen 2018. Klassificeringen blev på samma gång en del av JHS-rekommendationen (JHS 186). Ett centralt mål för revideringen av byggnadsklassificeringen var att modernisera den så att den bättre motsvarar dagens byggande.

  Läs mer  
 

 
 
 

Den permanenta byggnadsbeteckningen framgår bl.a. av fastighetsskattesedeln

På senare tid har Befolkningsregistercentralen kontaktats av medborgare som frågat efter den bestående byggnadsbeteckningen, som behövs när ett energicertifikat ska upprättas för en byggnad.

  Läs mer  
 
 
 
Facebook   LinkedIn   Twitter
 

 
  Powered by Postiviidakko